MachinImmo-Services heeft als doel u bij te staan bij de bedrijfsname en opleiding van u machine. Opvolging en support behoort tot de natuurlijke gang van zaken.